Een externe harde schijf is kwetsbaar. Een harde schijf die valt, zal het in veel gevallen blijven doen, maar heeft mogelijk wel een belangrijke tik opgelopen. Zorg dus altijd direct voor een back-up van uw belangrijkste gegevens. De kans is namelijk groot dat uw externe harde schijf na verloop van tijd alsnog stuk gaat.

Hard disk recovery

Is uw (externe) harde schijf defect? In veel gevallen kunnen wij – ondanks eventuele hardwarematige problemen – toch nog data van uw (externe) hard disk recoveren. Wij beschikken over specialistische hardware voor dergelijke problemen.

Schijven met veel slechte sectoren (bad sectors), beschadigde oppervlakken (platters), een slechte motor, firmware-problemen, storingen aan de leeskop (head) zijn vaak niet meer uit te lezen. In die gevallen is Digirec dikwijls de stap tussen traditionele data recovery en de (dure) clean room recovery.

 

data recovery na head crash

Alleen de leeskop op het onderste leesarmpje lijkt nog goed te zijn.
De overige leeskopjes zijn van de armpjes ‘losgeslagen’.

 

Risico’s van data recovery hard disk

Data recovery van een harde schijf met harwarematige problemen brengt risico’s met zich mee. Niet alleen is data recovery moeilijker, er bestaat ook een risico dat er meer schade aan uw harde schijf ontstaat als wij deze schijf voor u onderzoeken. Dit is helaas inherent aan het onderzoek van een harde schijf met hardwareproblemen.

Hardwarematige problemen leiden vaak tot een tikkende harde schijf. Een tikkend harde schijf klinkt zo.

Een harde schijf die tikt heeft vaak schade opgelopen. Het kan echter ook zo zijn dat “slechts” uw controller defect is. Indien uw harde schijf bijvoorbeeld “verbrand” ruikt is dit vaak het geval. Daar de controller erg specifiek is voor uw harde schijf is het echter erg moeilijk om een controller te vinden welke geschikt is voor uw harde schijf. Bent u echter zelf in het bezit van 2 dezelfde harde schijven (zelfde merk, type, opslagcapaciteit en liefst dezelfde “manufacturing date”, dan is er een redelijke kans dat wij met gebruikmaking van de controller van de ene harde schijf, de data van de andere harde schijf kunnen recoveren. Hiervoor moet de controller echter wel specifiek voor die harde schijf worden geprogrammeerd, waardoor er vaak extra kosten aan zitten.

Cleanroom Recovery

De beste optie in het geval van een hardwarematig defecte (externe) harde schijf is cleanroom recovery. Bij cleanroom recovery wordt de harde schijf gedemonteerd in een stofvrije ruimte. Beschadigde onderdelen worden, waar nodig vervangen, waarna de data gerecoverd kan worden. De kosten van harddisk recovery variëreren globaal van 750 euro voor kleine harde schijven tot zo’n 1500 euro voor de grotere harde schijven, bijvoorbeeld RAID Recovery.

Omdat dit voor veel klanten te duur is, zijn wij bereid om te kijken of we nog data voor u kunnen recoveren van uw defecte harde schijf. Wij verwachten hierbij echter wel dat u vooraf nadenkt over de optie van een cleanroom recovery.

Digirec kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor (extra) schade die optreedt aan uw hdd
(harddisk). Al doen wij natuurlijk ons uiterste best om dit te voorkomen.